Jakie zasady stosować gdy kupujesz firmę

Niezależnie od tego czy kupujesz akcje spółki na giełdzie czy też udziały w spółce, której przedsiębiorstwo będziesz prowadził powinieneś kierować się uniwersalnymi zasadami.

Najlepiej czerpać je od najlepszych i konsekwentnie stosować, gdy poszukujesz firmy do zakupu.

Kto jest najlepszym inwestorem?

Bez wątpienia dzisiaj do najlepszych należy słynny Warren Buffet. Bardzo często mówi się o akcjach wielkich firm kupowanych przez Warrena Buffeta, a rzadko wspomina się o tym, że kupował on wspaniałe mniejsze firmy nie notowane na giełdzie, które przynosiły mu krociowe zyski i budowały wartość The Berkshire Hathaway. Ale i Warren Buffet miał swoich mentorów, od których czerpał wiedzę i przekonania inwestycyjne.
Na mnie największe wrażenie robi Philip A. Fisher, na którego Warren Buffet powołuje się bardzo często w swych wypowiedziach, a najsłynniejsza z nich to „Jestem w 15% Fisherem, a w 85% Grahamem”.

Kim był Philip Arthur Fisher?

Philip Arthur Fisher był amerykańskim inwestorem giełdowym. Napisał jedną z najlepszych i znanych książek o inwestowaniu w wartość wydaną pod tytułem „Akcje zwykłe i niezwykłe zyski”. Warto wspomnieć, że nakład tej książki jest stale wznawiany od 1958 r.. Autor książki jest uważany za prekursora inwestowania we wzrost, a Morning Star nazwało go jednym z największych inwestorów wszech czasów. Najbardziej znaną inwestycją Fishera było kupno Motoroli, firmy którą nabył w 1955 roku. Wtedy była jeszcze producentem radioodbiorników, a jej akcje inwestor posiadał, aż do śmierci.

Zasady Philipa Arthura Fishera

Fisher opracował i wdrożył 15 zasad, które w jego ocenie powinien stosować każdy inwestor kupując akcje spółek wzrostowych. Zasady te mają uniwersalny charakter i winny być stosowane również przy zakupie firm z sektora MŚP. Dokonując wyboru przez pryzmat jego kryteriów mamy dużą gwarancję, że kupiona firma będzie miała wysoką stopę zwrotu z dokonanej inwestycji.
Najważniejsze z zasad stosowanych przez Fishera dotyczą przewag konkurencyjnych nad rywalami, dynamicznie zwiększanej sprzedaży, wysokich marż oraz ambitnego zarządu.
Zasady Philipa Arthura Fishera każdy może stosować samemu ale najczęściej dokonanie oceny czy kupowana firma jest wartościowa wymaga profesjonalnego doradztwa.
Drag View